TIEDOTTEET


YLEISOHJE
tästä voit ladata hallituksen antamat, 1.6.2024 alkaen voimassa olevat yleisohjeet.


Täältä löytyvät viimeisimmän satamiin lähetetyn tiedotteen

*******************************************************************

Sairauskassan säännöt muuttuivat 1.1.2023

Uuden sairausvakuutuslain muutoksen vuoksi kassan sääntöjä on muutettu.

Alk. 1.1.2023 Kela ei enää korvaa:

- lääkärin tekemistä toimenpiteistä

- yksityisen hoitolaitoksen leikkauksista

- yksityisen hoitolaitoksen tutkimuksista, paisti hammaslääkärin ja psykiatrian
erikoislääkärin määräämistä

- fysioterapiasta


AHTAUSALAN SAIRAUSKASSA KUITENKIN KORVAA ALK. 1.1.2023:

- 80 % lääkärin tekemistä toimenpiteistä /max. 1200 € hoitokerta

- 80 % yks. hoitolaitoksen leikkauksista/max 1200 € hoitokerta

- 75 % yksityisen hoitolaitoksen tutkimuksista silloin, kun tutkimus ei ole
kelakorvattava. Lääkärin määräys on kuitenkin ehtona korvauksen saamiselle.

- 70 % fysioterapiasta. Lääkärin määräys on kuitenkin ehtona korvauksen saamiselle. Kassakorvaa myös naprapaatin, kiropraktikon ja osteopaatin antamasta hoidosta 70 %. Myös näihin lääkärin lähete on ehtona korvauksen saamiselle.

NE KUSTANNUKSET, MISTÄ KELA KORVAA EDELLEEN, ESIM.
LÄÄKÄRIN KÄYNTIPALKKIO, HAMMASLÄÄKÄRIN JA PSYKIATRIN MÄÄRÄÄMÄT TUTKIMUKSET, JÄIVÄT SÄÄNTÖIHIN ENNALLEEN.

Sääntömuutoksia EI
tullut myöskään mm. lääkekorvauksiin, hammashoitoon, julkisen terveydenhuollon
kustannuksiin, yksityisen hoitolaitoksen perimiin laitosmaksuihin, silmälaseihin,
apuvälineisiin ja psykoterapiaan. Näitä korvataan niin kuin ennenkin.

HUOMOITAVAA on, että kassa korvaa edelleenkin ainoastaa sairauden hoidosta johtuvia kustannuksia.

****************************************************************

Sairauskassan säännöt muuttuivat 1.6.2022.

Etuuksiin tuleva muutos: tukipohjallisista korvataan 75€ vuodessa 1.6.2022 jälkeen hankituista tukipohjallisista. Huomioithan, että pohjallisiin pitää olla lääkärin lähete. Lähete voi olla korkeintaan vuoden vanha.

Muut sääntömuutokset koskevat lähinnä uuden eläkesäätiö- ja eläkekassalain sekä vakuutuskassalain mukaisia muutoksia. Näkyvin muutos ehkä on, että jatkossa ei puhuta jäsenistä, vaan sairauskassan vakuutetuista.

*******************************************************************
Sairauskassalta on kyselty, korvaako sairauskassa silmälasikorvauksena Optikkoliike Synsamin tarjoamasta Lifestyle-sopimuksesta.
Sairauskassan hallitus on päättänyt kokouksessaan, että sairauskassa korvaa silmälasikorvauksena Lifestyle-sopimuksella hankitut silmälasit. Korvauksen saamiseksi sairauskassaan on toimitettava selkeä kuitti kuukausimaksusta, missä näkyy silmälaseista peritty kuukausisumma. Voit toimittaa kuitin joka kuukausi sairauskassaan korvauksen saamiseksi, tai kerätä kuukausimaksuja ja toimittaa kerralla useamman kuukauden maksun. Huomioithan,, että hakuaika on kuusi kuukautta maksusta. Korvausta maksetaan 560 euroon asti.
****************************************************************


Sairauskassan säännöt ovat muuttuneet 1.6.2021.

Etuuksiin tulevat muutokset:

- lääkärinpalkkiona maksetaan hammaslääkärin suorittama hoitotyö silloin, kun kysymyksessä on muun sairauden kuin hammassairauden parantamiseksi välttämätön hoito (aikaisemmin korvattu hammashoitona).

Korvaus lääkärinpalkkioista 90 %, max. 1200 €/hoitokerta.
Lääkärinpalkkioihin kuuluvat myös yksityisen hoitolaitoksen perimät palkkiot leikkauksista. Sairauskassan etuuden saamisen edellytys on Kelan myöntämä korvaus palkkioista.

- hammashoito 600 €/kahden kalenterivuoden aikana (aikaisemmin 300 €/vuosi)

Tämä kertymä alkaa 1.1.2021. Eli aj. 1.1.2021-31.12.2022 sinulla on käytettävissäsi 600 € hammashoitoon. Uusi kertymäjakso alkaa 1.1.2023.

- psykoterapia 24 hoitokertaa kalenterivuodessa (aikaisemmin 12 kertaa/vuosi)

- alle Kelan omavastuuosuuden jäävistä taksimatkoista korvataan 90 % (ei ole korvattu ennen), kun sinulla on esittää hoitolaitoksen todistus taksimatkan tarpeellisuudesta.

Huom! Sairauskassa ei korvaa omalla autolla tehdyistä matkoista korvausta, jos korvaus jää alle Kelan omavastuun (25€/suunta)

- apuvälineistä korvataan 90 %, enintään 400 €/kolmen vuoden aikana (aikaisemmin korvattu tietty apuväline vain kerran koko jäsenyyden aikana 90 % max. 337 €). Laita korvaushakemukseen mukaan aina lääkärin lähete apuvälineestä, koska ilman sitä ei korvausta voida suorittaa.

- silmälasit 560 €/kolmen vuoden ajanjakson aikana (aikaisemmin 560 €/neljä v.)

HUOM! Kaikilla jäsenillä, joilla on 6 kuukauden jäsenyysaika täyttynyt, on oikeus korvaukseen taas alk. 1.6.2021, eli vanhat silmälasiostokset nollataan.

- yksityisen sairauskuluvakuutuksen omavastuuosuudesta korvataan 90 % (aikaisemminkorvattu kustannuksesta 90 % ja siitä summasta vähennetty muu korvaus. Tällä laskukaavalla ei ole yleensä jäänyt mitään korvattavaa sairauskassasta)

- hautausavustus 700 € (aikaisemmin 350 €)

Lisäksi säännöt on päivitetty muilta osin. Uudet säännöt löytyvät kokonaisuudessaan kohdasta säännöt.

-----------------------------------------------------------------------------------------

TIEDOKSI: Ahtausalan sairauskassan hallitus on kokouksessaan 30.8.2019 päättänyt, että jatkossa sairauskassaan ei tarvitse toimittaa erillistä maksukuittia (verkkopankkikuittia) laskun liitteeksi.

Esim. Kun saat laskun hoitolaitoksesta, riittää, että toimitat alkuperäisen laskun sairauskassaan korvauksen saamiseksi. Huomaathan maksaa laskun kuitenkin ennen sairauskassaan toimittamista.

HUOM! Alkuperäinen apteekin kassakuitti pitää edelleen toimittaa, pelkkä laskelma lääkeostosta ei riitä. Samoin alkuperäinen optikkoliikkeen kuitti silmälaseista pitää edelleen toimittaa korvauksen saamista varten.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Sairauskassansääntömuutokset 1.6.2019:

Finanssivalvonta on hyväksynyt sairauskassan sääntömuutoksen tukipohjallisista. Uudet säännöt astuvat voimaan 1.6.2019.

Lääkärin määräämistä tukipohjallisista korvataan enintään 50 €/kalenterivuodessa.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ahtausalan sairauskassan hallitus on kokouksessaan 25.1.2019 päättänyt, että

yksityisten lääkäriasemien perimistä laitosmaksuista saa korvausta 150 euron enimmäismäärään saakka korvauskertaa kohti.

Näitä korvauksia ovat
esim.

* tähystyksistä perityt laitososuudet

* luomen poistosta perityt laitososuudet

* ultraäänestä peritty laitosmaksun osuus

* yksityisessä hoitolaitoksessa tehdyistä leikkauksista peritty laitososuus

Toimistomaksuja sekä kortisoni- ym. muista vastaanotolla laitetuista injektiosta perittyjä
laitosmaksuja ei korvata.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Sairauskassan sääntömuutokset 1.6.2018:

Hammashoidon korvaus alk. 1.6.2018 -> 300 €/kalenterivuodessa. Vuonna 2018 alkuvuodesta käytetyt hammashoidot lasketaan vuoden 2018 korvaukseen.

uusi sääntökohta: 100 prosenttia lääkärin määräämästä, psykologin tai psykoterapeutin antaman terapian kustannuksista silloin, kun terapia on kyseiselle jäsenelle myös Kelan kuntoutusvaroista korvattavaa; kuitenkin enintään 12 hoitokerralta kalenterivuodessa.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Säännöt 14§, Etuuksia koskevat rajoitukset

Sairauskassan perusperiaate on, että kun olet palkattomalla vapaalla, eikä jäsenmaksua voi suorittaa (koska jäsenmaksu peritään ainoastaan palkasta), et ole oikeutettu sairauskassan etuuksiin palkattoman vapaan aikana. Muutamia poikkeuksia kuitenkin on:

- Kun jäsen on lomautettuna, maksetaan sairauskassan etuuksia koko lomautuksen ajan.

- Kun jäsen on pitkällä sairauslomalla tai työtapaturmasta
johtuvalla palkattomalla vapaalla, on jäsen oikeutettu
sairauskassan etuuksiin vuoden ajan sairausloman/ työtapaturman alkamisesta. Sen jälkeen jäsen ei ole oikeutettu etuuksiin niin kauan, kun on vielä palkattomalla vapaalla. Etuusoikeus alkaa heti, kun työskentely alkaa uudestaan.

- Kun jäsen on työkokeilussa, riippumatta siitä,maksaako palkan eläkeyhtiö vai työnantaja, on hän oikeutettu sairauskassan lisäetuuksiin työkokeilun aikana, mikäli työkokeilu suoritetaan vuoden sisällä sairausloman alkamisesta. Huomioitavaa on kuitenkin, jos palkaton työkokeilu kestää yli vuoden kestäneen sairausloman , ei jäsen ole oikeutettu lisäetuuksiin tältä ajalta.

- Kun jäsen on palkattomalla vapaalla, esim. työkiellon, hoitovapaan, vuorotteluvapan aikana, jäsen ei ole oikeutettu sairauskassan etuuksiin tämän aikana.

- Äitiys-, isyys-, ja vanhempainvapaan aikana
sairauskassan etuudet ovat normaalisti käytössä

- Kun jäsen jää eläkkeelle/kuntoustuelle pitkän
sairausloman jälkeen (kun ei ole enää saanut korvauksia sairauskassasta pitkään aikaan), ei lopputilin yhteydessä maksettavista lomarahoista ym korvauksista ja palkoista peritä sairauskassan jäsenmaksua.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ahtausalan sairauskassan hallitus on kokouksessaan 25.5.2018 päättänyt, että ajalla 1.1.-31.12.2018 yksityisten lääkäriasemien perimästä laitosmaksuista saa korvausta 150 euron enimmäismäärään saakka korvauskertaa kohti.

Näitä korvauksia ovat esim.

* tähystyksistä perityt laitososuudet

* luomen poistosta perityt laitososuudet

* ultraäänestä peritty laitosmaksun osuus

* yksityisessä hoitolaitoksessa tehdyistä leikkauksista peritty laitososuus

Toimistomaksuja sekä kortisoni- ym. muista vastaanotolla laitetuista injektiosta perittyjä laitosmaksuja ei korvata.

------------------------------------------------------------------------------------------

Fysikaalisen hoidon lähete:
fysikaalisen hoidon lähetteellä korvataan myös naprapaatin, kiropraktikon ja osteopaatin tekemät hoidot.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Vakioviite maksatukseen

22.8.2016 alkaen sairauskassa käyttää vakioviitettä sairaudenhoidon korvausten maksatuksessa. Nyt kun saat korvauksen tilillesi sairauskassasta, tiliotteellasi näkyy tositenumero 136. Aikasemmin näkyi viesti: sairaudenhoidon korvaus.

Vakioviitteen käyttö tuottaa sairauskassalle säästöjä pankkikuluissa.

--------------------------------------------------------------------------------------------


Lääkkeiden Kela-korvauksiin muutoksia 1.1.2016 alkaen

Lääkekorvauksiin on tullut vuoden 2016 alusta lähtien 50 euron vuosittainen alkuomavastuu.
Sairausvakuutuslain mukaista korvausta saa vasta, kun lääkekustannukset ylittävät kalenterivuoden aikana 50 euron omavastuuosuuden.

Alkuomavastuu kertyy reseptillä ostetuista korvattavista lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista.

Sairauskassa korvaa lääkkeet vain silloin, kun niistä tulee myös kelakorvaus.
Eli tätä Kelan alkuomavastuuosuutta ei kassakaan jäsenilleen korvaa.

Jos lähetetät lääkekuitit sähköisen asioinnin kautta ja sinulta on peritty alkuomavastuuosuutta, laita kuitit liitteeksi korvaushakemukseen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------