TIEDOTTEET


YLEISOHJE

Tästä voit ladata hallituksen antamat yleisohjeet.

-----------------------------------------------------------------------------------------

TIEDOKSI: Ahtausalan sairauskassan hallitus on kokouksessaan 30.8.2019 päättänyt, että jatkossa sairauskassaan ei tarvitse toimittaa erillistä maksukuittia (verkkopankkikuittia) laskun liitteeksi.

Esim. Kun saat laskun hoitolaitoksesta, riittää, kun toimitat alkuperäisen laskun sairauskassaan korvauksen saamiseksi. Huomaathan maksaa laskun kuitenkin ennen sairauskassaan toimittamista.

HUOM! Alkuperäinen apteekin kassakuitii pitää edelleen toimittaa, pelkkä laskelma lääkeostosta ei riitä. Samoin alkuperäinen optikkoliikkeen kuitti silmälaseista pitää edelleen toimittaa korvauksen saamista varten.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Sairauskassansääntömuutokset 1.6.2019:

Finanssivalvonta on hyväksynyt sairauskassan sääntömuutoksen tukipohjallisista. Uudet säännöt astuvat voimaan 1.6.2019.

Lääkärin määräämistä tukipohjallisista korvataan enintään 50 €/kalenterivuodessa.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ahtausalan sairauskassan hallitus on kokouksessaan 25.1.2019 päättänyt, että

yksityisten lääkäriasemien perimistä laitosmaksuista saa korvausta 150 euron enimmäismäärään saakka korvauskertaa kohti.

Näitä korvauksia ovat
esim.

* tähystyksistä perityt laitososuudet

* luomen poistosta perityt laitososuudet

* ultraäänestä peritty laitosmaksun osuus

* yksityisessä hoitolaitoksessa tehdyistä leikkauksista peritty laitososuus

Toimistomaksuja sekä kortisoni- ym. muista vastaanotolla laitetuista injektiosta perittyjä
laitosmaksuja ei korvata.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Sairauskassan sääntömuutokset 1.6.2018:

Hammashoidon korvaus alk. 1.6.2018 -> 300 €/kalenterivuodessa. Vuonna 2018 alkuvuodesta käytetyt hammashoidot lasketaan vuoden 2018 korvaukseen.

uusi sääntökohta: 100 prosenttia lääkärin määräämästä, psykologin tai psykoterapeutin antaman terapian kustannuksista silloin, kun terapia on kyseiselle jäsenelle myös Kelan kuntoutusvaroista korvattavaa; kuitenkin enintään 12 hoitokerralta kalenterivuodessa.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Säännöt 14§, Etuuksia koskevat rajoitukset

- Kun jäsen on lomautettuna, maksetaan sairauskassan
lisäetuuksia koko lomautuksen ajan

- Kun jäsen on pitkällä sairauslomalla tai työtapaturmasta
johtuvalla palkattomalla vapaalla, on jäsen oikeutettu
sairauskassan lisäetuuksiin vuoden ajan sairausloman/ työtapaturman alkamisesta. Sen jälkeen jäsen ei ole oikeutettu lisäetuuksiin niin kauan, kun on vielä palkattomalla vapaalla. Lisäetuusoikeus alkaa heti, kun työskentely alkaa uudestaan.

- Kun jäsen on työkokeilussa, riippumatta siitä,maksaako palkan eläkeyhtiö vai työnantaja, on hän oikeutettu sairauskassan lisäetuuksiin työkokeilun aikana. Huomioitavaa on kuitenkin, jos palkaton työkokeilu alkaa yli vuoden kestäneen sairausloman jälkeen, ei jäsen ole oikeutettu lisäetuuksiin työkokeilun aikana.

- Kun jäsen on palkattomalla vapaalla, esim. työkiellon, hoitovapaan, vuorotteluvapan aikana, jäsen ei ole oikeutettu sairauskassan lisäetuuksiin tämän aikana.

- Äitiys-, isyys-, ja vanhempainvapaan aikana
sairauskassan lisäetuudet ovat normaalisti käytössä

- Kun jäsen jää eläkkeelle/kuntoustuelle pitkän
sairausloman jälkeen, ei lopputilin yhteydessä maksettavista lomarahoista ym korvauksista ja palkoista peritä sairauskassan jäsenmaksua.

--------------------------------------------------------------------------------------------Silmälasikorvaus muuttuu alk. 1.6.2017:

Kustannuksina korvataan:

Vähintään 6 kuukautta kassan jäsenenä olleelle korvataan enintään 560 euroa neljän vuoden aikana lääkärin tai optikon määräämien yksien tai useampien piilolasien tai silmälasien hinnasta. Korvauksen edellytyksenä on, että linssit on hiottu optisesti näkökykyä korjaaviksi.

Korvausta maksetaan korvaukseen oikeuttavan ajanjakson aikana suoritetuista hankinnoista.
Ajanjakso alkaa ensimmäisen oston päivämäärästä.

Optikon perimä näöntarkastusmaksu korvataan silmälasi- tai piilolasihankinnan yhteydessä.

Silmälasikorvauksen voi vaihtoehtoisesti käyttää näkökykyä korjaavaan leikkaukseen.

Myös aurinkolasit, joiden linssit on hiottua näkökykyä korjaaviksi, oikeuttavat silmälasikorvaukseen.

HUOM!

Hakemukseen on aina liitettävä ostoon liittyvä linssien vahvuusmääritys.

Sääntömuutos kumoaa
aikaisemman kertymähistorian tullessaan voimaan.

(Kaikilla 6 kk jäsenenä olleilla on oikeus uuden säännön mukaiseen korvaukseen.)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Ahtausalan sairauskassan hallitus on kokouksessaan 25.5.2018 päättänyt, että ajalla 1.1.-31.12.2018 yksityisten lääkäriasemien perimästä laitosmaksuista saa korvausta 150 euron enimmäismäärään saakka korvauskertaa kohti.

Näitä korvauksia ovat esim.

* tähystyksistä perityt laitososuudet

* luomen poistosta perityt laitososuudet

* ultraäänestä peritty laitosmaksun osuus

* yksityisessä hoitolaitoksessa tehdyistä leikkauksista peritty laitososuus

Toimistomaksuja sekä kortisoni- ym. muista vastaanotolla laitetuista injektiosta perittyjä
laitosmaksuja ei korvata.

------------------------------------------------------------------------------------------

Fysikaalisen hoidon lähete:
fysikaalisen hoidon lähetteellä korvataan myös naprapaatin, kiropraktikon ja osteopaatin tekemät hoidot.

--------------------------------------------------------------------------------------------Vakioviite maksatukseen

22.8.2016 alkaen sairauskassa käyttää vakioviitettä sairaudenhoidon korvausten maksatuksessa. Nyt kun saat korvauksen tilillesi sairauskassasta, tiliotteellasi näkyy tositenumero 136. Aikasemmin näkyi viesti: sairaudenhoidon korvaus.

Vakioviitteen käyttö tuottaa sairauskassalle säästöjä pankkikuluissa.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Sairauskassan sääntömuutokset 1.6.2016

Finanssivalvonta on vahvistanut sairauskassa sääntömuutokset alkavaksi 1.6.2016.

Sairauskassan jäsenmaksu on 0,95 %.

--------------------------------------------------------------------------------------------


Lääkkeiden Kela-korvauksiin muutoksia 1.1.2016 alkaen

Lääkekorvauksiin on tullut vuoden 2016 alusta lähtien 50 euron vuosittainen alkuomavastuu.
Sairausvakuutuslain mukaista korvausta saa vasta, kun lääkekustannukset ylittävät kalenterivuoden aikana 50 euron omavastuuosuuden.

Alkuomavastuu kertyy reseptillä ostetuista korvattavista lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista.

Sairauskassa korvaa lääkkeet vain silloin, kun niistä tulee myös kelakorvaus.
Eli tätä Kelan alkuomavastuuosuutta ei kassakaan jäsenilleen korvaa.

Jos lähetetät lääkekuitit sähköisen asioinnin kautta ja sinulta on peritty alkuomavastuuosuutta, laita kuitit liitteeksi korvaushakemukseen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------